שניצקי ארצי בע''מ
This text is replaced by the Flash movie.

סימני צלוק / גילעון

Pitting


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • Improve the sealing mechanism
  • Filter the lubrication oil thoroughly
  • Use a proper lubricant


  • שיפור מנגנון האטימה.
  • סנן את שמן הגירוז במלואו.
  • השתמש בגריז מתאים.
Debris becomes caught in the lubricant Exposure to moisture in Poor lubricationרסיסים החודרים ונלכדים בגירוז. חשיפה ללחות וגירוז בלתי מספיק.
Pitting has a dull luster and appears on the rolling element surface or raceway surface.צלוק מאופיין בברק עמום המופיע על משטח הרולים או על משטח המסילה.תמונה 9-2

Photo 9-2
Part : Ball of Photo 9-1 Symptom : Pitting on the rolling element surface


כדור בתמונה: 9-1

החלק: צילוק על פני הכדור.

תמונה 9-1

Photo 9-1
Part : Outer ring of a slewing bearing Symptom : Pitting on the raceway surface Cause : Rust


החלק: טבעת חיצונית.

סימפטום: צילוק משטח המסילה.

גורם: חלודה.