שניצקי ארצי בע''מ
This text is replaced by the Flash movie.

סימני דיהוי / שינוי צבעי

Discoloration


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • the lubrication method


  • שפר את שיטת הגירוז.
Poor lubrication Oil stain due to a reaction with lubricant High temperatureגירוז בלתי מספיק.

כתמי שמן כתוצאה מריאקציה עם הגריז/שמן.

טמפרטורה גבוהה
Discoloration of cages, rolling elements and raceway rings occurs due to their reacting with lubricant at high temperatureשינוי צבעם של כלוב המיסב, הגלילים ומסילות הטבעות, כתוצאה מתגובת הרכיבים כאשר הם באים במגע עם גריז בטמפרטורה גבוהה.


תמונה 18-2

Photo 18-2
Part : Inner ring of a 4-point contact ball bearing Symptom : Bluish or purplish Discoloration on raceway surface Cause : Heat generation due to poor lubrication

החלק: טבעת פנימית של מיסב חצי-לחץ (4-point).

סימפטום: דהות בצבע כחלחל או ארגמני על משטח המסילה.

גורם: היווצרות חום כתוצאה מגירוז בלתי מספיק.

תמונה 18-1

Photo 18-1
Part: Inner ring of an angular contact ball bearing Symptom: Bluish or purplish Discoloration on raceway surface Cause: Heat generation due to poor lubrication

החלק: טבעת פנימית של מיסב כדורי חצי-לחץ.

סימפטום: דהות בצבע כחלחל או ארגמני על משטח המסילה.

גורם: היווצרות חום כתוצאה מגירוז בלתי מספיק.