שניצקי ארצי בע''מ
This text is replaced by the Flash movie.

מריחה

Smearing


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • the preload
  • Improve the bearing clearance
  • Use a lubricant with good oil film formation ability
  • Improve the sealing mechanism
  • שפר את הקדם-עומס
  • שפר את רמת החופש של המיסב
    (preload)
  • השתמש בגירוז בעל יכולת גיבוש שכבת שמן הולמת.
  • שפר את מנגנון האטימה.
speed and light loadSudden acceleration/decelerationImproper lubricantEntry of water

מהירות גבוהה ועומס קל מידי .
האצה / האטה פתאומיים.
גירוז לא מתאים.
חדירה של מים.
Smearing is surface damage which occurs from a collection of small seizures between bearing components caused by oil film rupture and/or sliding. Surface roughening occurs along with melting


מריחה היא משטח הניזוק כתוצאה מאוסף של "הדבקויות" קטנות בין מרכיבי המיסב, הנגרמות מהפקעות שכבת השמן ו \ או החלקה. מתרחש חספוס של המשטח יחד עם התכה.


תמונה 4-2

Photo 4-2
Part : Outer ring of Photo 4-1 Symptom : Smearing around circumference of raceway surfaceCause : Roller slippage due to excessive grease quantity

החלק: טבעת חיצונית של תמונה 4-1
סימפטום : מריחה סביב היקף משטח המסילה
גורם: החלקה של הגלילים בגלל שימוש בכמות מוגזמת של גריז

תמונה 4-1

Photo 4-1
Part : Inner ring of a cylindrical roller bearing Symptom : Smearing around circumference of raceway surfaceCause : Roller slippage due to excessive grease quantity

חלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים
סימפטום : מריחה סביב היקף משטח המסילה
גורם: החלקה של הגלילים בעקבות שימוש בכמות מוגזמת של גריז

תמונה 4-4

Photo 4-4
Part : Outer ring of Photo 4-3 Symptom : Smearing around circumference of raceway surfaceCause : Poor lubrication


החלק: טבעת חיצונית של תמונה 4-3
סימפטום : מריחה סביב היקף משטח המסילה
גורם: גירוז בלתי מספיק

תמונה 4-3

Photo 4-3
Part : Inner ring of a spherical roller bearingSymptom : Smearing around circumference of raceway surfaceCause : Poor lubrication

החלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים ספריקלי
סימפטום : מריחה סביב היקף משטח המסילה
גורם: גירוז בלתי מספיק

תמונה 4-6

Photo 4-6
Part : Outer ring of Photo 4-5 Symptom : Partial Smearing around circumference of raceway surface
Cause : Poor lubrication

החלק: טבעת חיצונית של תמונה 4-5
סימפטום : מריחה חלקית סביב היקף משטח המסילה
גורם: גירוז בלתי מספיק

תמונה 4-5

Photo 4-5
Part : Inner ring of a spherical roller bearing Symptom : Partial Smearing around circumference of raceway surface
Cause : Poor lubrication

החלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים ספריקלי
סימפטום : מריחה חלקית סביב היקף משטח המסילה
גורם: גירוז בלתי מספיק

תמונה 4-7

Photo 4-7
Part : Convex rollers of Photo 4-5 Symptom : Smearing of rolling surfaces
Cause : Poor lubrication

החלק: גליל קמור של תמונה 4-5
סימפטום : מריחה על משטח הגלילים
גורם: גירוז בלתי מספיק