שניצקי ארצי בע''מ
This text is replaced by the Flash movie.

תקלות מיסבים


התפוררות

קילוף

הבקעות

מריחה

שבירה

סדקים

נזק בכלוב המיסב

שקעים/גומות

צילוק / גילעון

שחיקה

שיתוך / איכול

ברינלינג

זחילה

עיוות / כפיפה

קורוזיה חשמלית

חלודה וקורוזיה

כשל הרכבה

סימני דיהוי / צבע