שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
סימני צלוק / גילעון

Pitting


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • Improve the sealing mechanism
  • Filter the lubrication oil thoroughly
  • Use a proper lubricant


  • שיפור מנגנון האטימה.
  • סנן את שמן הגירוז במלואו.
  • השתמש בגריז מתאים.
Debris becomes caught in the lubricant Exposure to moisture in Poor lubricationרסיסים החודרים ונלכדים בגירוז. חשיפה ללחות וגירוז בלתי מספיק.
Pitting has a dull luster and appears on the rolling element surface or raceway surface.צלוק מאופיין בברק עמום המופיע על משטח הרולים או על משטח המסילה.תמונה 9-2

Photo 9-2
Part : Ball of Photo 9-1 Symptom : Pitting on the rolling element surface


כדור בתמונה: 9-1

החלק: צילוק על פני הכדור.

תמונה 9-1

Photo 9-1
Part : Outer ring of a slewing bearing Symptom : Pitting on the raceway surface Cause : Rust


החלק: טבעת חיצונית.

סימפטום: צילוק משטח המסילה.

גורם: חלודה.