שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
סימני בלאי / שחיקה

Wear


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • the sealing mechanism
  • Clean the housing
  • Filter the lubrication oil thoroughly
  • Check the lubricant and lubrication method
  • Prevent misalignment
  • שפר את המנגנון האטימה.
  • נקה את בית המיסב.
  • סנן ביסודיות את שמן הגירוז .
  • בדוק את השמן ושיטת גירוז.
  • מנע יישור כושל.
of debris Progression from rust and electrical corrosion Poor lubrication Sliding due to irregular motion of rolling elementsחדירה של פסולת.

התפתחות מחלודה ומקורזיה חשמלית.

גירוז בלתי מספיק.

החלקה בגלל תנועה חריגה של הרולים/כדורים.
Wear is surface deterioration due to sliding friction at the surface of the raceway, rolling elements, roller end faces, rib face, cage pockets, etcשחיקה מתבטאת בהידרדרות המשטח כתוצאה מחיכוך החלקה במשטח המסילה, ברולים /כדורים , משטח הצלע , כיסי הכלוב וכו'.תמונה 10-2

Photo 10-2
Part : Outer ring of a spherical roller bearing Symptom : Wear with a wavy or concave-convex texture on loaded side of raceway surface Cause : Entry of debris under repeated vibration while stationary

החלק: טבעת חיצונית של מיסב גלילים ספריקלי.

סימפטום: מרקם גלי קמור-קעור על משטח המסילה נושא העומס.

גורם: חדירה של פסולת תוך כדי ויברציות חוזרות במצב נייח (מצב חוסר עבודה).

תמונה 10-1

Photo 10-1
Part : Inner ring of a cylindrical roller bearing Symptom : Many pits occur due to electrical corrosion, and wave-shaped Wear on raceway surface Cause : Electrical corrosion

החלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים.

סימפטום: הופעת שקעים כתוצאה מקורזיה חשמלית, סימני בלאי בדמות גלים על משטח המסילה.

גורם: קורוזיה חשמלית.

תמונה 10-3

Photo 10-3
Part : Tapered rollers of Photo 10-3 Symptom : Stepped Wear on the roller head end faces Cause : Fretting progression due to excessive load while stationary


החלק: רולים קוניים של תמונה 10-3

סימפטום: סימני פסיעות שחיקה בקצה משטח ראש הרולר.

גורם: התפתחות שחיקה כתוצאה מעומס יתר במצב נייח (ללא תנועה).

תמונה 10-3

Photo 10-3
Part : Inner ring of a double-row tapered roller bearing Symptom : Fretting Wear of raceway and stepped Wear on the rib face Cause : Fretting progression due to excessive load while stationary

החלק: טבעת פנימית של מיסב קוני בעל שתי שורות.

סימפטום: סימני שחיקה על המסילה וסימני שחיקה צידיים על פני הצלע.

גורם: התפתחות שחיקה כתוצאה מעומס יתר במצב נייח (ללא תנועה).