שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
סימני ברינלינג

False Brinelling


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • Secure the shaft and housing during transporting
  • Transport with the inner and outer rings packed separately
  • Reduce the vibration by preloading
  • Use a proper lubricant
  • אבטח את הציר ואת בית המיסב במהלך ההובלה.
  • הפרד בין הטבעת הפנימית והטבעת החיצונית במהלך ההובלה.
  • הקטן את הויבראציה באמצעות קדם-עומס (preload).
  • השתמש בשמן/גריז מתאים.
vibration of a stationary bearing during such times as transporting Oscillating motion with a small amplitude Poor lubricationתנודות וויברציות של מיסב הנמצא במצב נייח, במהלך הובלה למשל.

תנועת תנודה עם נטייה קלה.

גירוז בלתי מספיק.
Among the different types of Fretting, false brinelling is the occurrence of hollow spots that resemble brinell dents and are due to Wear caused by vibration and swaying at the contact points between the rolling elements and racewayמבין סוגי הקורוזיה השונים, false brinelling הינה הופעת נקודות חלולות הדומות לגומות ברינל והינם תוצאה של שחיקה הנגרמת מוויברציה ותנודה בנקודות המגע שבין הרולים והמסילות.תמונה 12-2

Photo 12-2
Part : Outer ring of Photo 12-1 Symptom : False brinelling on the raceway Cause : Vibration from an external source while stationary.

החלק: טבעת חיצונית של תמונה 12-1.

סימפטום: גומות שחיקה על המסילה.

גורם: וויבראציה ממקור חיצוני במצב נייח.

תמונה 12-1

Photo 12-1
Part : Inner ring of a deep groove ball bearing Symptom : False brinelling on the raceway Cause : Vibration from an external source while stationary

החלק: טבעת פנימית של מיסב כדורי.

סימפטום: גומות שחיקה על המסילה.

גורם: וויבראציה ממקור חיצוני במצב נייח.

תמונה 12-4

Photo 12-4
Part : Rollers of a cylindrical roller bearing Symptom : False brinelling on rolling surface
Cause : Vibration from an external source while stationary

החלק: רולים של מיסב גלילים.

סימפטום: סימני שחיקה על משטח הרולים.

גורם: וויבראציה ממקור חיצוני במצב נייח.

תמונה 12-3

Photo 12-3
Part : Outer ring of a thrust ball bearing
Symptom : False brinelling of raceway surface at ball pitch Cause : Repeated vibration with a small oscillating angle

החלק: טבעת חיצונית של מיסב לחץ כדורי.

סימפטום: סימני שחיקה על משטח המסילה.

גורם: ויברציות חוזרות עם זווית התנדנדות קלה.