שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
סימני זחילה / דרדור

Creep


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
 • Check the interference, and prevent rotation
 • Correct the sleeve tightening
 • Study the shaft and housing precision
 • Preload in the axial direction
 • Tighten the raceway ring side face
 • Apply adhesive to the fitting surface
 • Apply a film of lubricant to the fitting surface
 • בדוק את ה Interference, ומנע הסתובבות.
 • תקן את הידוק השרוול .
 • למד את רמת הדיוק של הציר ובית המיסב.
 • צור קדם-עומס בכיוון הצירי.
 • הדק את פני צד טבעת המסילה.
 • שים מדבק למשטח המתאים.
 • שים מרווח של שמן/גריז למשטח המתאים.
Insufficient interference or loose fit Insufficient sleeve tighteningInterference בלתי מספיק או שחרור התאמה.

הידוק בלתי מספיק של השרוול.
Creep is the phenomenon in bearings where relative slippage occurs between fitting surfaces and thereby creates a clearance between them surface. Creep causes a shiny appearance, occasionally with Scoring or Wear.סימני זחילה הן תופעה במיסבים בה מתרחשת החלקה יחסית בין המשטחים התואמים וכתוצאה מכך נוצרים מרווחים בין המשטחים. "זחילה" יוצרת מראה בוהק לפעמים בצירוף סימני חריצה.תמונה 13-2

Photo 13-2
Part : Outer ring of a spherical roller bearing Symptom : Creep over entire circumference of outside surface Cause : Loose fit between outer ring and housing

החלק: טבעת חיצונית של מיסב גלילים ספריקלי.

סימפטום: סימני זחילה על מלא היקף המשטח החיצוני.

גורם: שחרור ההתאמה שבין הטבעת החיצונית ובית המיסב.

תמונה 13-1

Photo 13-1
Part : Inner ring of a spherical roller bearing Symptom : Creep accompanied by Scoring of bore surface
Cause : Insufficient interference

החלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים ספריקלי.

סימפטום: זחילה המלווה בחריצת משטח הציר.

גורם: בלימה בלתי מספקת.