שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
סימני עיוות / כפיפה

Seizure


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
 • Study the lubricant and lubrication method
 • Reinvestigate the suitability of the bearing type selected
 • Study the preload, bearing clearance, and fitting
 • Improve the sealing mechanism
 • Check the precision of the shaft and housing
 • Improve the mounting method
 • בדוק את סוג השמן/גריז ושיטת הגירוז.
 • בדוק מחדש את ההתאמה של סוג המיסב הנבחר.
 • למד את קדם העומס, רמת החופש של המיסב וההתאמה.
 • שפר את מנגנון האטימה.
 • בדוק את רמת הדיוק של הציר ובית המיסב.
 • שפר את שיטה ההרכבה.
lubrication Excessive load (Excessive preload) Excessive rotational speed Excessively small internal clearance Entry of water and debris Poor precision of shaft and housing Excessive shaft bendingגירוז בלתי מספיק.

עומס יתר (קדם-עומס יתר).

מהירות הסיבוב מוגזמת.

חופש פנימי קטן באופן חריג.

חדירה של מים ופסולת.

דיוק בלתי מספיק של הציר והבית.

נטייה מוגזמת של הציר.
When sudden overheating occurs during rotation, the bearing becomes discolored. Then, the raceway rings, rolling elements, and cage will soften, melt and deform as damage accumulatesכאשר מתרחש חימום יתר באופן פתאומי במהלך ההסתובבות, המיסב הופך לדהוי. כתוצאה מכך בטבעת המסילה, ברולים ובכלוב חל ריכוך, המסה ועיוות כאשר הנזק מצטבר.תמונה 14-2

Photo 14-2
Part : Convex rollers of Photo 14-1 Symptom : Discoloration and melting of roller rolling surface, adhesion of worn particles from cage Cause : Insufficient lubrication

החלק: רולר קמור מתמונה 14-1.

סימפטום: דהייה והמסה של משטח הרולים, הדבקות של חלקיקים בלויים מכלוב המיסב.

גורם: גירוז בלתי מספיק.

תמונה 14-1

Photo 14-1
Part : Inner ring of a spherical roller bearing Symptom : Raceway is discolored and melted. Worn particles from the cage were rolled and attached to the raceway. Cause : Insufficient lubrication

החלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים ספריקלי.

סימפטום: טבעת דהויה עם סימני התכה. חלקיקים בלויים מכלוב המיסב נדבקו למסילה.

גורם: גירוז בלתי מספיק.

תמונה 14-4

Photo 14-4
Part : Outer ring in Photo 14-3 Symptom : Raceway Discoloration, melting at ball pitch intervals Cause : Excessive preload

החלק: טבעת חיצונית ב תמונה 14-3.

סימפטום: טבעת המיסב דהויה, המסה מתרחשת באזורי מרווחי הכדורים.

גורם: קדם-עומס יתר.

תמונה 14-3

Photo 14-3
Part : Inner ring of an angular contact ball bearing Symptom : Raceway Discoloration, melting at ball pitch intervals Cause : Excessive preload

החלק: טבעת פנימית של מיסב כדורי חצי-לחץ.

סימפטום: טבעת המיסב דהויה, המסה מתרחשת באזורי מרווחי הכדורים.

גורם: קדם-עומס יתר.

תמונה 14-3

Photo 14-3
Part : Balls and cage of Photo 14-3 Symptom : Cage is damaged by melting, balls discolored and melted Cause : Excessive preload

החלק: כדורים וכלוב של תמונה 14-3.

סימפטום: הכלוב ניזוק כתוצאה מהתכה, דהות והמסה בכדורים.
,
גורם: קדם-עומס יתר.