שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
קורוזיה חשמלית

Electrical Corrosion


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • Design electric circuits which prevent current flow through the bearings
  • Insulate the bearing

  • עצב את המעגלים חשמליים כך שתמנע העברת זרם דרך המיסבים .
  • בדד את המיסב.
Electric current passing through a bearingזרם חשמלי העובר דרך המיסב.
When electric current passes through a bearing, arcing and burning occur through the thin oil film at points of contact between the raceway and rolling elements. The points of contact are melted locally to form "fluting" or groove-like corrugations which can be seen by the naked eye. Magnification of these grooves reveals crater-like depressions which indicate melting by arcing

כאשר זרם חשמלי עובר דרך מיסב, מתרחשת הקשתה וצריבה דרך מרווח הגריז הדק, בנקודות המגע שבין המסילה והרולים.

נקודות המגע מומסות ונוצרת חריצה או קמט חריץ שניתן לראותם בעין בלתי-מזוינת.

הגדלת החריצים הללו חושפת שקעים דמויי מכתש המציינים המסה קשתית (חשמלית).תמונה 15-2

Photo 15-2
Part : Tapered rollers in Photo 15-1 Symptom : Striped pattern of corrosion occurs on the rolling surface

החלק: גלילים קוניים בתמונה 15-1.

סימפטום: קורוזיה (שיתוך) בצורת פסים מתרחשת על פני משטח הגלילים (רולים).

תמונה 15-1

Photo 15-1
Part : Inner ring of a tapered roller bearing Symptom : Striped pattern of corrosion occurs on the raceway surface

החלק: טבעת פנימית של מיסב קוני.

סימפטום: קורוזיה (שיתוך) בצורת פסים מתרחשת על פני משטח המסילה.

תמונה 15-4

Photo 15-4
Part : Balls of a deep groove ball bearing
Symptom : Dark color covering the entire ball surfaces

החלק:
כדורים של מיסב כדורי.

סימפטום: צבע כהה המכסה את מלא שטח הכדורים.

תמונה 15-3

Photo 15-3
Part : Inner ring of a cylindrical roller bearing Symptom : Belt pattern of electrical corrosion accompanied by pits on the raceway surface

החלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים.

סימפטום: צורה דומיית רצועות של קורוזיה חשמלית המלווה בגומחות, על משטח המסילה.