שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
חלודה וקורוזיה (שיתוך)

Rust and Corrosion


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • Improve the sealing mechanism
  • Study the lubrication method
  • Anti-rust treatment during periods of non-running
  • Improve the storage methods
  • Improve the handling method

  • שפר את המנגנון האטימה.
  • למד את מנגנון הגירוז.
  • טיפול מונע חלודה בזמני בהם המיסב אינו עובד.
  • שפר את שיטות האחסנה.
  • שפר את השיטה הטיפול.
Entry of corrosive gas or water Improper lubricant Formation of water droplets due to condensation of moisture High temperature and high humidity while stationary Poor rust-preventive treatment during transporting Improper storage conditions Improper handling

חדירה של גז חליד או מים.

גירוז בלתי מתאים.

התהוות של טיפות מים כתוצאה מעיבוי לחות.

טמפרטורה ולחות גבוהות בזמן שהמיסב עומד (לא במצב עבודה).

טיפול בלתי הולם למניעת החלדה במהלך הובלת המיסב.

תנאי אחסנה בלתי ראויים.

טיפול בלתי הולם.
Bearing rust and corrosion are pits on the surface of rings and rolling elements and may occur at the rolling element pitch on the rings or over the entire bearing surfaces.חלודה וקורוזיה של המיסב הן גומות על משטח הטבעת והרולים ועשויות לקרות בגובה/מיקום הרולים על הטבעת או מעל מלא משטח המיסב.תמונה 16-2

Photo 16-2
Part : Outer ring of a slewing ring
Symptom : Rust on raceway surface at ball pitch intervals
Cause : Moisture condensation during stationary periods

החלק: טבעת חיצונית של טבעת מסתובבת.

סימפטום: חלודה על משטח המסילה במיקום מרווחי הכדורים.

גורם: עיבוי לחות בזמן שהמיסב אינו עובד (אינו בהרצה).

תמונה 16-1

Photo 16-1
Part : Outer ring of a cylindrical roller bearing Symptom : Rust on the rib face and raceway surface Cause : Water entry


החלק: טבעת חיצונית של מיסב גלילים.

סימפטום: חלודה על פני הצלע ומשטח המסילה.

גורם: חדירה של מים.

תמונה 16-4

Photo 16-4
Part : Rollers of a spherical roller bearing Symptom : Pit-shaped rust on rolling contact surface. Corroded portions.
Cause : Moisture condensation during storage

החלק: גלילים (רולים) של מיסב גלילים.

סימפטום: חלודה בצורת גומות על משטח המגע של הרולים. חלק מאוכל.
גורם: התעבות לחות בזמן אחסנת המיסב.

תמונה 16-3

Photo 16-3
Part : Inner ring of a spherical roller bearing Symptom : Rust on raceway surface at roller pitch intervals
Cause : Entry of water into lubricant

החלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים ספריקלי.

סימפטום: חלודה על משטח המסילה במיקום מרווחי הרולים.

גורם: חדירה של מים לתוך הגריז.