שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
סימני כשל הרכבה

Mounting Flaws


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • Use appropriate jig and tools
  • Avoid shock loads by using a press machine
  • Center the relative mating parts during mounting


  • השתמש בג'יג ובכלים מתאימים.
  • המנע מזעזועי עומס על ידי שימוש במכונת לחיצה.
  • מרכז את חלקי ההתאמה היחסיים בעת ההרכבה.
Inclination of inner and outer rings during mounting or dismounting Shock load during mounting or dismountingנטייה של הטבעת החיצונית והפנימית במהלך הרכבה או פירוק.

זעזועי עומס בעת הרכבת או פירוק המיסב.
Straight line scratches on surface of raceways or rolling elements caused during mounting or dismounting of bearing

ריטות קוויות ישרות על משטח המסילות או הרולים, אשר נגרמות במהלך הרכבת או פירוק המיסב.


תמונה 17-2

Photo 17-2
Part : Outer ring of a double-row cylindrical roller bearing Symptom : Axial scratches at roller pitch intervals on raceway surface
Cause : Inclination of inner and outer rings during mounting

החלק: טבעת חיצונית של מיסב גלילים בעל שתי שורות.

סימפטום: שריטות ציריות על משטח המסילה במיקום מרווחי הגלילים.

גורם: הטיה של הטבעת החיצונית והפנימית במהלך ההרכבה.

תמונה 17-1

Photo 17-1
Part : Inner ring of a cylindrical roller bearing Symptom : Axial scratches on raceway surface
Cause : Inclination of inner and outer rings during mounting


החלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים.

סימפטום: שריטות ציריות של משטח המסילה.

גורם: הטיה של הטבעת החיצונית והפנימית במהלך ההרכבה.

תמונה 17-3

Photo 17-3
Part : Rollers of a cylindrical roller bearing Symptom : Axial scratches on rolling surface
Cause : Inclination of inner and outer rings during mounting

החלק: גלילים (רולים) של מיסב גלילים.

סימפטום: שריטות ציריות על משטח הגלילים (רולים).

גורם: הטיה של הטבעת החיצונית והפנימית במהלך ההרכבה.