שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
התפוררות / התקלפות

Flaking


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
 • Reconfirm the bearing application and check the load conditions
 • Improve the mounting method
 • Improve the sealing mechanism, prevent rusting during non-running
 • Use a lubricant with a proper viscosity, improve the lubrication method
 • Check the precision of shaft and housing
 • Check the bearing internal clearance
 • יש לבחון מחדש את יישום המיסב ולבדוק את תנאי העומס
 • שיפור שיטת ההרכבה
 • שיפור מנגנון האטימה, מניעת החלדה בעת חוסר הפעלה
 • יש להשתמש בשמן עם צמיגות נכונה, שיפור שיטת הגירוז
 • בדיקת רמת הדיוק של הציר ושל הבית
 • בדיקת את רמת השחרור/חופש הפנימי של המיסב
Excessive load; Poor mounting misalignment; Moment load; Entry of foreign debris, water penetration; Poor lubrication, improper lubricant; Unsuitable bearing clearance; Improper precision for shaft or housing, unevenness in housing rigidity, large shaft bending; Progression from rust, corrosion pits, Smearing, dents (brinelling)עומס יתר ; הרכבה כושלת
(יישור לא נכון); עומס מומנט ; חדירה של רסיסים זרים, חדירת מים ; גירוז לא מספיק, גירוז לא מתאים ; חופש המיסב לא מתאים ; דיוק לא מתאים של המוט או של הבית, אי-זוגיות בקשיחות הבית, כיפוף המוט (ציר) ; התפתחות חלודה, נקבי קורוזיה, מריחות,מכות
Flaking occurs when small pieces of bearing material are split off from the smooth surface of the raceway or rolling elements due to rolling fatigue, thereby creating regions having rough and coarse texture
התפוררות מתרחשת כאשר פיסות קטנות של חומר מהמיסב מתנתקות מהמשטח החלק של המסילה או הרולים/כדורים, כתוצאה מבלאי, בכך נוצרים אזורים עם טקסטורה גסה ומחוספסת.


תמונה 1-2

Photo 1-2
Part : Inner ring of an angular contact ball bearingSymptom : Flaking diagonally along raceway Cause : Poor alignment between shaft and housing during mounting


חלק : טבעת פנימית של מיסב כדורי זוויתי (חצי לחץ).
סימפטום : התפוררות אלכסונית לאורך המסילה.
גורם : חוסר יישור בין המוט והבית במהלך ההרכבה.

תמונה 1-1

Photo 1-1
Part : Inner ring of an angular contact ball bearingSymptom : Flaking around half of the circumference of the raceway surface Cause : Poor lubrication due to entry of cutting coolant into bearing


חלק : טבעת פנימית של מיסב כדורי זוויתי (חצי לחץ).
סימפטום : התפוררות בחצי מהיקף משטח המסילה.
גורם : גירוז לא מספיק כתוצאה מחדירת נוזל צינון לתוך המיסב.

תמונה 1-4

Photo 1-4
Part : Inner ring of an angular contact ball bearingSymptom : Flaking of raceway at ball pitchCause : Dents due to shock load while stationary


חלק : טבעת פנימית של מיסב כדורי זוויתי (חצי לחץ).
סימפטום : התפוררות של המסילה במיקום בו נמצאים הכדורים.
גורם : פגיעה כתוצאה מזעזועי עומס במצב נייח.

תמונה 1-3

Photo 1-3
Part : Inner ring of deep groove ball bearingSymptom : Flaking of raceway at ball pitchCause : Dents due to shock load during mounting


חלק : טבעת פנימית של מיסב כדורי.
סימפטום : התפוררות של המסילה במיקום בו נמצאים הכדורים.
גורם : מכות כתוצאה מזעזועי עומס בעת ההרכבה

תמונה 1-6


Photo 1-6
Part : Balls of Photo 1-4Symptom
Flaking of ball surfaceCause : Dents due to shock load while stationary


חלק : כדורים של תמונה 1-4 (מיסב כדורי חצי-לחץ).
סימפטום : התפוררות של משטח הכדור.
גורם : פגיעה כתוצאה מזעזועי עומס במצב נייח.

תמונה 1-5

1-5
Part : Outer ring of Photo 1-4 Symptom
Flaking of raceway surface at ball pitchCause : Dents due to shock load while stationary


חלק : טבעת חיצונית של תמונה 1-4 (מיסב כדורי חצי-לחץ).
סימפטום : התפוררות של המסילה במיקום בו נמצאים הכדורים.
גורם : פגיעה כתוצאה מזעזועי עומס במצב נייח.

תמונה 1-8

Photo 1-8
Part : Outer ring of Photo 1-7 Symptom : Flaking of only one raceway over its entire circumferenceCause : Excessive axial load


החלק: טבעת חיצונית של תמונה 1-7
סימפטום : התפוררות של מסילה אחת בלבד לאורך כל היקפה.
גורם : עומס צירי עודף

תמונה 1-7

1-7
Part : Inner ring of a spherical roller bearing Symptom : Flaking of only one raceway over its entire circumference Cause : Excessive axial load


חלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים ספריקלי.
סימפטום : התפוררות של מסילה אחת בלבד לאורך כל היקפה.
גורם : עומס צירי עודף

תמונה 1-10

Photo 1-10
Part : Rollers of a cylindrical roller bearing Symptom : Premature Flaking occurs axially on the rolling surfaces Cause : Scratches caused during improper mounting


חלק: רולרים (גלילים) של מיסב גלילים.
סימפטום : התפוררות בטרם-עת של משטחי הרולים בכיוון ציר המיסב.
גורם: שריטות שנגרמו כתוצאה מהרכבה לא נכונה.

תמונה 1-9

1-9
Part : Inner ring of a spherical roller bearing Symptom : Flaking of only one row of racewayCause : Poor lubricationחלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים ספריקלי.
סימפטום : התפוררות רק בשורה אחת של המסילה
גורם: גירוז לא מספיק.