שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
קילוף / התקלפות

Peeling


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • a proper lubricant
  • Improve the sealing mechanism
  • Improve the surface finish of the rolling mating parts


  • בחר גירוז נכון
  • שפר את המנגנון האטימה
  • שפר את גימור המשטח של החלקים הנעים במגע
Unsuitable lubricantEntry of debris into lubrication Rough surface due to poor lubricationSurface roughness of mating rolling partsגירוז לא מתאים.
חדירה של רסיסים לתוך הגירוז.
משטח מחוספס בגלל גירוז בלתי מספיק.
חספוס משטח הרולים/כדורים.
Dull or cloudy spots appear on surface along with light Wear. From such dull spots, tiny Cracks are generated downward to a depth of 5-10 µm. Small particles fall off and minor Flaking occurs widely.


נקודות מעוננות דהויות המופיעות על המשטח ביחד עם שחיקה קלה.

מנקודות דהויות שכאלו, נוצרים סדקים קטנטנים היורדים לעומק של 5 עד 10. µM חלקיקים קטנים נושרים ולעתים קרובות מתרחשת התפוררות קלה.תמונה 2-2

Photo 2-2
Part : Inner ring of a spherical roller bearing Symptom : Rounded areas of PeelingCause : Poor lubrication

חלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים ספריקלי
סימפטום : אזורי התקלפות עגלגלים
גורם: גירוז בלתי מספיק

תמונה 2-1

Photo 2-1
: Part : Enlargement of Photo 2-1

חלק: הגדלה של תמונה 2-1

תמונה 2-4

Photo 2-4
Part : Outer ring of a spherical roller bearing Symptom : Peeling occurs near the shoulder of the raceway over the entire circumference Cause : Poor lubrication


חלק: טבעת חיצונית של מיסב גלילים ספריקלי
סימפטום : התקלפות באזור כתף המסילה לאורך מלוא ההיקף.
גורם: גירוז בלתי מספיק

תמונה 2-3

Photo 2-3
Part : Convex rollers of Photo 2-1 Symptom : Rounded areas of Peeling on the center of the rolling surfacesCause : Poor lubrication


חלק : גליל / רולר קמור של תמונה 2-1
סימפטום : אזורי התקלפות עגלגלים על מרכז משטחי הגלילים.
גורם : גירוז בלתי מספיק