שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
הבקעות

Scoring


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • the size of the load
  • Adjust the preload
  • Improve the lubricant and the lubrication method
  • Check the precision of the shaft and housing

  • בדוק את רמת העומס
  • כוון את הקדם-עומס (preload)
  • שפר את הגירוז ושיטת הגירוז
  • בדוק את רמת הדיוק של המוט והבית
load, excessive preloadPoor lubricationParticles are caught in the surfaceInclination of inner and outer ringsShaft bendingPoor precision of the shaft and housingעומס יתר, קדם-עומס יתר, גירוז בלתי מספיק, חלקיקים הנתפסים במשטח, נטייה של הטבעת החיצונית והפנימית, התכופפות המוט (ציר), רמת הדיוק של המוט והבית אינה מספקת.
Scoring is surface damage due to accumulated small seizures caused by sliding under improper lubrication or severe operating conditions. Linear damage appears circumferentially on the raceway and roller surfaces

Cycloidal shaped damage on the roller ends and Scoring on the rib surface contacting roller ends also occur

הבקעות הינה משטח הניזוק כתוצאה מהצטברות "היאחזויות" קטנות הנגרמות מהחלקה בהינתן גירוז בלתי מתאים או תנאי פעולה קיצוניים.

נזק ליניארי מופיע על היקף המסילה ומשטח הגליל.נזק בדמוי צורה ציקלואידית (קשת שנוצרת על ידי נקודה על ההיקף של עיגול כאשר הוא מתגלגל דרך קו ישר) מופיע על קצות הגלילים ומופיעה גם הבקעות על משטח הצלע המקשר את קצות הגלילים.


תמונה 3-2

Photo 3-2
Part : Convex rollers of Photo 3-1 Symptom : Scoring on roller end facesCause : Roller slippage due to sudden acceleration and deceleration


חלק : גליל / רולר קמור של תמונה 3-2
סימפטום : הבקעות פני קצות הגלילים
גורם: החלקה של הגלילים כתוצאה מהאצה והאטה פתאומיים

תמונה 3-1

Photo 3-1
Part : Inner ring of a spherical roller bearing Symptom : Scoring on large rib face of inner ringCause : Roller slippage due to sudden acceleration and deceleration


חלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים ספריקלי
סימפטום : הבקעות פני הצלע הגדולה של הטבעת הפנימית
גורם: החלקה של הגלילים כתוצאה מהאצה והאטה פתאומיים.

תמונה 3-2

Photo 3-2
Part : Rollers of a double-row cylindrical roller bearing Symptom : Scoring. on the roller end facesCause : Poor lubrication and excessive axial load


חלק : גלילים של מיסב גלילים בעל שתי שורות
סימפטום : הבקעות פני קצות הגלילים
גורם : גירוז בלתי מספיק ועומס צירי מוגזם

תמונה 3-1

3-1
Part : Inner ring of a tapered roller thrust bearingSymptom : Scoring on the face of inner ring ribCause : Worn particles mixed with lubricant, and breakdown of oil film due to excessive load

חלק: טבעת פנימית של מיסב לחץ גלילי קוני
סימפטום : הבקעות פני הצלע של הטבעת הפנימית
גורם : התערבבות חלקיקים שחוקים עם חומר הגירוז, והתפרקות שכבת שמן כתוצאה מעומס יתר

תמונה 3-2

Photo 3-2
Part : Convex rollers of Photo 3-5 Symptom : Scoring. on the roller end facesCause : Debris caught in surface, and excessive axial load

צילום 3-2
החלק : מוט גליל קמור של צילום 5- 3
סימפטום : הבקעות קצוות פני הרולר.
גורם : רסיסים אשר נתפסו במשטח, ומטען צירי מוגזם

תמונה 3-1

3-1
Part : Inner ring of a spherical thrust roller bearing Symptom : Scoring on the rib face of inner ringCause : Debris caught in surface, and excessive axial load


חלק: טבעת פנימית של מיסב לחץ גלילים ספריקלי.
סימפטום : הבקעות פני הצלע של הטבעת הפנימית.
גורם : רסיסים הנתפסים במשטח, ועומס צירי מוגזם

תמונה 3-1

Photo 3-1
Part : Cage of a deep groove ball bearing Symptom : Scoring on the pressed-steel cage pocketsCause : Entry of debris

חלק: כלוב של מיסב כדורי
סימפטום : הבקעות כיסי כלוב הפלדה
גרום : חדירה של רסיסים