שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
מריחה

Smearing


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • the preload
  • Improve the bearing clearance
  • Use a lubricant with good oil film formation ability
  • Improve the sealing mechanism
  • שפר את הקדם-עומס
  • שפר את רמת החופש של המיסב
    (preload)
  • השתמש בגירוז בעל יכולת גיבוש שכבת שמן הולמת.
  • שפר את מנגנון האטימה.
speed and light loadSudden acceleration/decelerationImproper lubricantEntry of water

מהירות גבוהה ועומס קל מידי .
האצה / האטה פתאומיים.
גירוז לא מתאים.
חדירה של מים.
Smearing is surface damage which occurs from a collection of small seizures between bearing components caused by oil film rupture and/or sliding. Surface roughening occurs along with melting


מריחה היא משטח הניזוק כתוצאה מאוסף של "הדבקויות" קטנות בין מרכיבי המיסב, הנגרמות מהפקעות שכבת השמן ו \ או החלקה. מתרחש חספוס של המשטח יחד עם התכה.


תמונה 4-2

Photo 4-2
Part : Outer ring of Photo 4-1 Symptom : Smearing around circumference of raceway surfaceCause : Roller slippage due to excessive grease quantity

החלק: טבעת חיצונית של תמונה 4-1
סימפטום : מריחה סביב היקף משטח המסילה
גורם: החלקה של הגלילים בגלל שימוש בכמות מוגזמת של גריז

תמונה 4-1

Photo 4-1
Part : Inner ring of a cylindrical roller bearing Symptom : Smearing around circumference of raceway surfaceCause : Roller slippage due to excessive grease quantity

חלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים
סימפטום : מריחה סביב היקף משטח המסילה
גורם: החלקה של הגלילים בעקבות שימוש בכמות מוגזמת של גריז

תמונה 4-4

Photo 4-4
Part : Outer ring of Photo 4-3 Symptom : Smearing around circumference of raceway surfaceCause : Poor lubrication


החלק: טבעת חיצונית של תמונה 4-3
סימפטום : מריחה סביב היקף משטח המסילה
גורם: גירוז בלתי מספיק

תמונה 4-3

Photo 4-3
Part : Inner ring of a spherical roller bearingSymptom : Smearing around circumference of raceway surfaceCause : Poor lubrication

החלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים ספריקלי
סימפטום : מריחה סביב היקף משטח המסילה
גורם: גירוז בלתי מספיק

תמונה 4-6

Photo 4-6
Part : Outer ring of Photo 4-5 Symptom : Partial Smearing around circumference of raceway surface
Cause : Poor lubrication

החלק: טבעת חיצונית של תמונה 4-5
סימפטום : מריחה חלקית סביב היקף משטח המסילה
גורם: גירוז בלתי מספיק

תמונה 4-5

Photo 4-5
Part : Inner ring of a spherical roller bearing Symptom : Partial Smearing around circumference of raceway surface
Cause : Poor lubrication

החלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים ספריקלי
סימפטום : מריחה חלקית סביב היקף משטח המסילה
גורם: גירוז בלתי מספיק

תמונה 4-7

Photo 4-7
Part : Convex rollers of Photo 4-5 Symptom : Smearing of rolling surfaces
Cause : Poor lubrication

החלק: גליל קמור של תמונה 4-5
סימפטום : מריחה על משטח הגלילים
גורם: גירוז בלתי מספיק