שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
שבירה / היסדקות

Fracture


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • the mounting method (shrink fit, use of proper tools)
  • Reconsider the load conditions
  • Provide enough back-up and support for the bearing rib
  • שפר את שיטת ההרכבה
    ( כווץ התאמה, השתמש בכלים נכונים)
  • שקול מחדש את תנאי העומס
  • ספק מספיק גיבוי ותמיכה לצלע של המיסב
Impact during mounting Excessive load Poor handling such as dropping


פגיעה בעת ההרכבה עומס יתר טיפול בלתי הולם, כגון הפלת החלק
refers to small pieces which were broken off due to excessive load or shock load acting locally on a roller corner or rib of a raceway ringשבירה מתייחסת לפיסות קטנות אשר התנתקו כתוצאה מעומס יתר או זעזועי עומס הפועלים באופן מקומי על פינת הגליל או על צלע מסילת הטבעת.תמונה 5-2

Photo 5-2
Part : Inner ring of a tapered roller bearing Symptom : Fracture of the cone back face rib Cause : Large shock during mounting


חלק: טבעת פנימית של מיסב גלילי קוני.
סימפטום : שבירת גב פני צלע הקונוס.
גורם: זעזוע רב בעת ההרכבה.

תמונה 5-1

Photo 5-1
Part : Inner ring of a double-row cylindrical roller bearing Symptom : Chipping of the center rib Cause : Excessive load during mounting

חלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים בעל שורה כפולה
סימפטום : הישברות של מרכז הצלע.
גורם : עומס יתר בעת ההרכבה

תמונה 5-4

Photo 5-4
Part : Outer ring of a solid type needle roller bearing Symptom : Fracture of the outer ring rib Cause : Roller inclination due to excessive loading (Needle rollers are long compared to their diameter. Under excessive or uneven loading, rollers become inclined and push against the ribs.)


החלק : טבעת חיצונית של מיסב מחטים יצוק.
סימפטום : שבר בצלע הטבעת החיצונית.
גרום : נטייה של הגליל (רולר) כתוצאה מעומס יתר. (מיסבי מחטים הינם ארוכים בהשוואה לקוטרם.
תחת עומס יתר או פיזור לא שווה של העומס, נוצרת נטייה/שיפוע בגלילים אשר נדחקים כנגד הצלעות)

תמונה 5-3

5-3
Part : Inner ring of a spherical thrust roller bearing Symptom : Fracture of the large rib Cause : Repeated shock loadהחלק: טבעת פנימית של מיסב לחץ ספריקלי
סימפטום : שבר של הצלע הגדולה
גורם: זעזועי-עומס חוזרים ונשנים