שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
סדקים

Cracks


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • the interference
  • Check the load conditions
  • Improve the mounting method
  • Use an appropriate shaft shape
  • תקן את ההפרעה
  • בדוק את תנאי העומס
  • שפר את השיטה ההרכבה
  • השתמש במוט בעל צורה מתאימה
Excessive interference Excessive load, shock load Progression of Flaking Heat generation and Fretting caused by contact between mounting parts and raceway ring Heat generation due to Creep Poor taper angle of tapered shaft Poor cylindricality of shaft Interference with bearing chamfer due to a large shaft corner radius

התערבות יתר. עומס יתר, זעזועי-עומס, תהליך התפוררות מתקדם, היווצרות חום, וכרסום הנגרם כתוצאה ממגע בין החלקים המורכבים לבין טבעת המסילה. היווצרות חום כתוצאה מדפורמציה זווית קונית לא מספקת של המוט הקוני גליליות (צילינדריקליות) בלתי מספקת של המוט. הפרעה לשיפוע המיסב כתוצאה מרדיוס גדול של פינת של המוט.
Cracks in the raceway ring and rolling elements. Continued use under this condition leads to larger Cracks or Fractures.

סדקים בטבעת המסילה ובמרכיבים הנעים (רולים/כדורים).

המשך העבודה תחת תנאים אלו תוביל להרחבת הסדקים או להיווצרותם של שברים.תמונה 6-2

Photo 6-2
Part : Outer ring of a double-row cylindrical roller bearing Symptom : Thermal Cracks on the outer ring side face Cause : Abnormal heat generation due to contact sliding between mating part and face of outer ring

חלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים בעל שורה כפולה. סימפטום : סדקים תרמיים על פני צידי הטבעת החיצוניות גורם : היווצרות חריגה של חום כתוצאה ממגע במהלך החלקה בין החלק הנע במגע לבין פני הטבעת החיצונית.

תמונה 6-1

Photo 6-1
Part : Inner ring of a spherical roller bearing Symptom : Rounded areas of Peeling Cause : Poor lubrication


חלק: טבעת פנימית של מיסב גלילים ספריקלי
סימפטום : אזורי התקלפות עגלגלים
גורם: גירוז בלתי מספיק

תמונה 6-4

Photo 6-4
Part : Outer ring of a double-row cylindrical roller bearing used for outer ring rolling (Outer ring rotation) Symptom : Cracks on outside surface Cause : Flat Wear and heat generation due to non-rotation of the outer ring

חלק: טבעת חיצונית של מיסב גלילים בעל שורה כפולה, משמש לסיבוב טבעת חיצונית.
סימפטום : סדקים במשטח החיצוני.
גורם: שחיקה משוטחת והיווצרות חום כתוצאה מחוסר סיבוב הטבעת החיצונית.

תמונה 6-3

Photo 6-3
Part : Outer ring of a double-row cylindrical roller bearing Symptoms : Cracks propagated outward in the axial and circumferential directions from the Flaking origin on the raceway surface Cause : Flaking from a flaw due to shock

חלק: טבעת חיצונית של מיסב גלילים בעל שורה כפולה.
סימפטומים : סדקים המתפשטים כלפי חוץ בכיוון הציר וההיקף , ממקור ההתפוררות במשטח המסילה.
גורם : התפוררות עקב פגם כתוצאה מזעזוע

תמונה 6-6

Photo 6-6
Part : Inner ring of a spherical roller bearing Symptom : Axial Cracks on raceway surface Cause : Large fitting stress due to temperature difference between shaft and inner ring

החלק : טבעת פנימית של מיסב גלילים ספריקלי.
סימפטום : סדקים ציריים על פני-שטח המסילה.
גורם : לחץ התאמה רב שנוצר בעקבות הבדלי טמפרטורה בין המוט והטבעת הפנימית.

תמונה 6-5

Photo 6-5
Part : Raceway surface of outer ring in Photo 6-4 Symptom : Outside surface crack propagating to the raceway


חלק: משטח מסילה של טבעת חיצונית בתמונה 6-4
סימפטום : התפשטות של סדקים מהמשטח החיצוני למסילה

תמונה 6-8

Photo 6-8
Part : Roller of a spherical roller bearing Symptom : Axial Cracks on rolling surface

חלק: גליל של מיסב גלילים ספריקלי
סימפטום : סדקים ציריים על פני-שטח הגליל.

תמונה 6-7

Photo 6-7
Part : Cross section of cracked inner ring in Photo 6-6 Symptom : Origin is directly beneath the raceway surface

החלק : חתך רוחב של טבעת פנימית סדוקה, בתמונה 6-6
סימפטום : המקור נמצא ישירות מתחת לפני-שטח המסילה