שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
נזק בכלוב המיסב

Cage Damage


Countermeasures
אמצעי-נגד (תרופות)
Possible Causes
גורמים אפשריים
Damage Condition
נסיבות הנזק
  • Check the mounting method
  • Check the temperature, rotation and load conditions
  • Reduce the vibration
  • Use an appropriate shaft shape Select a different cage type
  • Select a different lubrication method and/or lubricant

  • בדוק את שיטת ההרכבה
  • בדוק את הטמפרטורה, הסיבוב ותנאי העומס
  • הקטן את הוויבראציות
  • השתמש במוט (ציר) בעל צורה מתאימה, בחר כלוב מסוג שונה
  • בחר שיטת גירוז שונה ו\ או חומר גירוז.
Poor mounting (Bearing misalignment) Poor handling Large moment load Shock and large vibration Excessive rotation speed, sudden acceleration and deceleration Poor lubrication Temperature riseכשל בהרכבה (יישור לא נכון של מיסב), טיפול בלתי הולם, עומס מומנט גדול, וויבראציות וזעזועים גדולים , מהירות סיבוב גבוהה מידי, האצה והאטה פתאומיים,גירוז בלתי מספיק,עליית טמפרטורה.
Cage damage includes: Cage deformation, Fracture and Wear Fracture of cage pillars Deformation of side face Wear of pocket surface Wear of guide surfaceנזק בכלוב המיסב כולל:

עיוות של הכלוב, שברים ושברי שחיקה של עמודי הכלוב. עיוות פני הצד. שחיקת משטח הכיסים. שחיקת משטח המוליךתמונה 7-2

Photo 7-2
Part : Cage of an angular contact ball bearing Symptom : Pocket pillar Fractures of a cast iron machined cage Cause : Abnormal load action on cage due to misaligned mounting between inner and outer rings

החלק: כלוב של מיסב כדורי חצי-לחץ.
סימפטום : שבירת עמודי הכיס של כלוב ברזל יצוק.
גורם: הפעלה חריגה של עומס על הכלוב כתוצאה מחוסר יישור בין הטבעת החיצונית לפנימית בעת הרכבת המיסב.

תמונה 7-1

7-1
Part : Cage of a deep groove ball bearing Symptom : Fracture of pressed-steel cage pocketחלק: כלוב של מיסב כדורי.

סימפטום : שבר בכיס כלוב הפלדה.

תמונה 7-4

Photo 7-4
Part : Cage of a tapered roller bearing Symptom : Pillar Fractures of pressed-steel cage

החלק: כלוב של מיסב גלילים קוני.

סימפטום : שברים בעמודי כלוב הפלדה (pressed-steel).

תמונה 7-3

Photo 7-3
Part : Cage of an angular contact ball bearing Symptom : Fracture of machined high-tension brass cage

חלק: כלוב של מיסב כדורי חצי-לחץ.

סימפטום : שבר של כלוב הפליז / ברונזה (מיוצר מכאנית במתיחה חזקה).

תמונה 7-6

Photo 7-6
Part : Cage of a cylindrical roller bearing
Symptom : Deformation of the side face of machined high-tension brass cage Cause : Large shock during mounting

חלק: כלוב של מיסב גלילים.

סימפטום : עיוות של פני הצד כלוב הפליז / ברונזה (מיוצר מכאנית במתיחה חזקה).

גורם: זעזוע רב בעת ההרכבה.

תמונה 7-5

Photo 7-5
Part : Cage of an angular contact ball bearing Symptom : Pressed-steel cage deformation Cause : Shock load due to poor handling

חלק: כלוב של מיסב כדורי חצי-לחץ.

סימפטום : עיוות של כלוב הפלדה.

גורם : זעזועי עומס כתוצאה מטיפול בלתי הולם.

תמונה 7-8

Photo 7-8
Part : Cage of an angular contact ball bearing Symptom : Stepped Wear on the outside surface and pocket surface of machined high-tension brass cage

חלק: כלוב של מיסב כדורי חצי-לחץ.

סימפטום : שחיקה על המשטח החיצוני ומשטח הכיס של כלוב הפליז.

תמונה 7-7

Photo 7-7
Part : Cage of a cylindrical roller bearing Symptom : Deformation and Wear of machined high-tension brass cage

חלק: כלוב של מיסב גלילים.

סימפטום : עיוות ובלאי של כלוב הפליז / ברונזה (מיוצר מכאנית במתיחה חזקה).