Javascript Tree Menu by Deluxe-Tree.com
שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
מיסבים מדויקים מתוצרת RHP
NSK-RHP

מיסבים מדויקים מתוצרת RHP NSK-RHP יצרנית המסבים האנגלית RHP אשר נרכשה ע"י חברת NSK, הפכה לחלק מקבוצת NSK העולמית.

מיסב כדורי זוויתי חד-שורתי

ניתן להשיג מבחר דגמים במגוון קונפיגורציות של זוויות מגע, חומרים וכלובי מיסב.

זוויות מגע אופציונאליות : 15˚- C , 20˚ , 25˚ - A5/E , 30˚ - A , 40˚ - B

כלוב המיסב:

T/ET–כלוב פנולי (phenolic risen) , טמפרטורת עבודה עד ˚120 צלסיוס.

M- כלוב עשוי פליז (brass), טמפרטורת עבודה עד ˚125 צלסיוס. מהירות נמוכה ב כ 50% מכלוב פנולי.

TN/TNH/ETN - פוליאמיד סינתטי כלוב המיסב מונחה ע"י הטבעת החיצונית או הפנימית, בהתאם לקונפיגורציה הנדרשת.בנוסף לסדרת RHP הסטנדרטית של מיסבים מדויקים כדוריים זוויתיים, ניתן להשיג מסבים בדגמים הבאים:


(RHP Excel Range (X מיועדים למהירות גבוהה. קוטרם של הכדורים הוקטן ומספר הכדורים הוגדל. בעלי קשיחות גבוהה יותר. ניתן בנקל להחליפם במיסבים מהסדרה הסטנדרטית.

(RHP Ultra Range (T מיועדים לעבודה ביישומים בעלי מהירות גבוהה ביותר.
את סדרת ה Excel ו ה Ultra לעיל, ניתן להשיג גם עם
כדורים קרמיים (silicon nitride) אשר מציעים מהירות גבוהה יותר תוך שמירה על טמפרטורת עבודה נמוכה יותר ועל קשיחות גבוהה יותר.

RHP BETN Range בעלי זווית מגע של ˚40. כלוב מפוליאמיד מחוזק בפיברגלאס.

בנוסף למיסב כדורי זוויתי מדויק, ניתן להשיג את המיסבים המדויקים הבאים מתוצרת RHP:

מיסב כדורי סטנדרטי מדויק

מיסב זוויתי מדויק לבורג כדורי – בעל זווית מגע של ˚60.


מידע נוסף בנושא מיסבים מדויקים :

למידע משלים – ראה מידע כללי אודות מיסב כדורי זוויתי
מיסב כדורי רדיאלי (סטנדרטי )מדויק
מיסב כדורי זוויתי מדויק – סדרה סטנדרטית
מיסב כדורי זוויתי מדויק למהירות גבוהה, סדרת - Robust BAR, BTR
מיסב כדורי זוויתי מדויק למהירות אולטרה גבוהה, סדרת - Robust BNR, BER
מיסב כדורי זוויתי אולטרה מדויק למהירות גבוהה - BGR
מיסב כדורי זוויתי לבורג כדורי, סדרת TAC B, TAC 02/03
מיסב לחץ כדורי זוויתי דו-כיווני, מסדרת TAC 20/29
מיסב כדורי זוויתי מדויק מתוצרת RHP
מיסב כדורי זוויתי מדויק, בעל אטימה
מיסב גלילים מדויק, בעל שורה אחת למהירות אולטרה גבוהה - RS, RX, RXH
מיסב גלילים מדויק, דו-שורתי
דרגות דיוק במיסבים
גריז למיסבים מדויקים
מיסבים לסביבה מיוחדת
מיסבים קרמיים

ראה מידע נוסף אודות Alwayse יצרנית כדורי המסוע מספר 1 בעולם


קטלוגים רלוונטיים להורדה :

מיסבים מדויקים - Super Precision bearings
קטלוגים כלליים - מיסבים מדויקים


קטלוגים כלליים - מיסבים מדויקים
מיסבים מדויקים בעלי אטימה


 מיסבים מדויקים בעלי אטימה
מיסבים מדויקים - לבורג כדורי


מיסבים מדויקים - לבורג כדורי
מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי אטום

מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי אטום
מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי קרמי

מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי קרמי
מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי מדויק RHP

מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי מדויק RHP
מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי מסדרת BNR , BER

 מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי מסדרת BNR , BER
מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי - סדרת BGR

  מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי - סדרת BGR
מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי למהירות גבוהה

 מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי למהירות גבוהה
מיסבים מדויקים - לספינדלים


 מיסבים מדויקים - לספינדלים
מיסבים מדויקים - לכלים מכאניים


  מיסבים מדויקים - לכלים מכאניים