Javascript Tree Menu by Deluxe-Tree.com
שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
מיסב גלילים קוני

Tapered Roller Bearings

מיסב גלילים קוני במיסבים מסוג זה ישנם גלילים קוניים המונחים ונתמכים ע"י צלע בגב הקונוס.

מיסבים אלו מסוגלים לשאת עומס רדיאלי רב ועומס צירי רב בכיוון אחד, תוך פעולה במהירות בינונית.

מיסבים קוניים על-פי רוב מורכבים בזוגות באופן דומה למיסבים זוויתיים בעלי שורה אחת. במקרה זה ניתן להשיג את מידת החופש הפנימי הרצויה באמצעות כיוון (התאמה) של המרחק הצירי שבין הקון (קונוס) או הקאפ (מכסה) של שני המיסבים המנוגדים.

מאחר והקון והקאפ ניתנים לפירוק, ניתן גם להרכיבם באופן נפרד.

ניתן להשיג מיסבים קונים במידה מטרית ובמידת אינצ'. מיסב גלילים קוני מיסב גלילים קוני

High Capacity – סדרת HR

בסדרת ה HR הוגדלה כמות הגלילים (רולים) ומידתם, דבר אשר מספק למיסב יכולת נשיאת עומס גבוהה יותר.

סידרת HR של NSK מציעה יכולת גבוהה יותר תחת אותם המימדים, כאשר ניתן בקלות להחליף מיסב קוני סטנדרטי במיסב HR מטרי.

מיסבים קוניים מחולקים לשלוש קבוצות, בהתאם לזווית המגע שלהם: זווית נורמאלית, זווית בינונית, זווית תלולה.

ניתן להשיג גם מיסבים קוניים בעלי שתי שורות ובעלי ארבע שורות.

כלוב המיסב עשוי על-פי רוב מפלדה (Pressed-steel).
מיסב גלילים קוני

קטלוגים רלוונטיים להורדה :

מיסבי גלילים - Cylindrical Roller bearings      
מיסבי גלילים - מיסב גלילים סדרת EM

מיסב גלילים סדרת EM - מיסבי גלילים
מיסבי גלילים - מיסב גלילים סדרת EW

מיסב גלילים סדרת Ew - מיסבי גלילים
מיסבי גלילים - מדריך כללי

מיסבי גלילים - מדריך כללי
מיסבים גליליים - מיסבי צריח

מיסבים גליליים - מיסבי צריח
מיסבים גליליים - מדגם TF

מיסבים גליליים - מדגם TF
מיסבי גלילים - לביצועים גבוהים

מיסבי גלילים - מיסבים גליליים לביצועים גבוהים
מיסב גלילים קוני - מדריך כללי


מיסב גלילים קוני  - מדריך כללי
מיסב גלילים קוני - סדרת HI-TF


 מיסב גלילים קוני  - סדרת HI-TF
מיסב גלילים קוני - הרכבה


 מיסב גלילים קוני  - סדרת HI-TF