Javascript Tree Menu by Deluxe-Tree.com
שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
מסבים מיניאטוריים

Miniature Ball Bearings


מסבים מיניאטוריים מיסבים מיניאטוריים ניתנים לסיווג לשתי קבוצות בסיסיות:
1. מיסב כדורי סטנדרטי בעל חריץ מסילה עמוק – ראה להלן מספר קונפיגורציות אפשריות.

2. מיסב כדורי זוויתי (חצי לחץ).
ניתן להשיג במידות אינץ' ובמידות מטריות, מקוטר ציר של 0.6 מ"מ ועד 10 מ"מ.

מיסב כדורי סטנדרטי
Single-Row deep groove ball bearing
למיסב כדורי בעל חריץ מסילה עמוק ישנן שתי יתרונות מהותיים: בנוסף ליכולת נשיאה של עומס רדיאלי, יכול המיסב לשאת גם מידה מסוימת של עומס צירי בשני הכיוונים. חיכוך, רעש וויברציות נמוכים.
מספר סוגים של כלוב מיסב בעלי מאפיינים שונים בהתאם לקונפיגורציה הנדרשת.
מסבים מיניאטורייםמסבים מיניאטוריים
מיסב כדורי בעל אגן (כתף) בטבעת החיצונית
Deep groove ball bearing with flanged other ring
תפקידו האגן מקביל לזה של מיסב כדורי בעל חריץ וטבעת.
האגן / עוגן ממוקם סביב מלא ההיקף של הטבעת החיצונית ומשפר בכך גם את רמת דיוק פעולת המיסב.
ניתן להשתמש בציר חלק (ללא כתף) בעל רמת דיוק גבוהה.
מסבים מיניאטורייםמסבים מיניאטוריים
מיסב כדורי בעל טבעת פנימית מורחבת
Deep groove ball bearing with extended inner ring
סדרת מסבים בעלי מידות אינץ'. הטבעת הפנימית מורחבת באופן שווה לשני הכיוונים – ב 1/64 אינץ' (לכל כיוון) מעבר למידת הטבעת החיצונית.
אין צורך לספק הגנה על החלקים המורכבים במגע עם הטבעת הפנימית.
עיצוב זה מפשט את תהליך התכנון והייצור של המכלול המיידי הסובב את המיסב.
מסבים מיניאטורייםמסבים מיניאטוריים
מיסב כדורי בעל טבעת חיצונית מעובה
Deep groove ball bearing for Synchros
סדרת מסבים בעלי מידות אינץ'. הטבעת החיצונית מעובה (מוגבהת) רדיאלית. הקוטר החיצוני גדול יחסית לקוטר הפנימי.
מסבים מיניאטוריים
מיסב כדורי סדרה אקסטרה צרה
Extra-Thin Section deep groove ball bearing
המרווח הרדיאלי בין הטבעת החיצונית לפנימית קטן במיוחד. משתמשים במיסבים אלו כאשר יש צורך בקומפקטיות מרבית.
מסבים מיניאטורייםמסבים מיניאטוריים
מיסב כדורי זוויתי חד-שורתי
Single-Row Angular contact ball bearing
מיסב זה יכול לשאת עומס רדיאלי ועומס צירי בכיוון אחד.
בדר"כ משתמשים במיסבים בעלי כתף אחת הממוקמת בטבעת החיצונית, אולם ליישומים בעלי מהירות גבוהה במיוחד, ניתן להשיג מיסב עם כתף בטבעת הפנימית.
במיסבים מסוג זה יש להשתמש בשילוב של זוגות (duplex pairs).
מתאימים ליישומים המצריכים מהירות גבוהה ורמת דיוק גבוהה.
מידע נוסף : ראה שילוב מיסבים ;
ראה פרק כללי אודות מיסבים כדוריים זוויתיים.
מסבים מיניאטוריים


ניתן להשיג מיסבים כדוריים מיניאטוריים עם סוגרי פלדה או אטימת גומי, המותקנת בשני צידי המיסב וגירוז טבוע מראש.
השימוש במיסבים סגורים / אטומים מפשט את מבנה המכלול המורכב סביב המיסב ומפשט את תהליך הרכבת המיסב.
צמצום הצורך בגירוז-חוזר, מוזיל את עלויות האחזקה.

סוגי סוגרים:

סוגי סוגרים - מיסבים
סגירת פלדה (פח) – ZZ / ZZS:
המיסב מוגן באמצעות לוחות פלדה הממוקמות בצידי המיסב .
ניתן להשיג סוגרים מנירוסטה.
אטימת גומי DD – contact sealed :
יעילות אטימה מוגברת לעומת סגירת פלדה.
מניעת חדירת אבק. קיים מגע בין צידי לוחות האטימה ובין הטבעת הפנימית, דבר אשר מגביר את יעילות האטימה, אולם מעלה את מקדם החיכוך.
אטימת גומי VV – non-contact sealed :
מקדם חיכוך נמוך בהעדר מגע בין שפתי האטם ובין חריץ האטם בטבעת הפנימית.

סוגי סוגרים - מיסבים
למידע נוסף ראה פרק סוגי אטימת מיסבים

חומר המיסב:

ניתן להשיג מיסבים מיניאטוריים בחומרים הבאים:
פלדת SYJ2 – high carbon chromium steel - מקביל ל ASTM A295 52100
פלדת אל-חלד – SUS440C – מקביל ל SAE J405 51440C


סוגי כלוב המיסב:

(Pressed steel ribbon cage (J כלוב המיסב
(Pressed steel snap cage (W כלוב המיסב
(Plastic snap cage (T12 כלוב המיסב


דרגות חופש פנימי רדיאלי במיסבים מיניאטוריים

Radial internal clearance in extra small and miniature ball bearings

mc6 MC5 MC4 MC3
(סטנדרט)
MC2 MC1 Symbol
min - max min - max min - max min - max min - max min - max
20 - 28 13 - 20 8 - 13 5 - 10 3 - 8 0 - 5 Clearance

קטלוגים רלוונטיים להורדה :

מיסבים מיניאטוריים - Miniature Ball Bearings
קטלוגים כלליים - מיסבים מיניאטוריים


מיסבים מיניאטוריים