Javascript Tree Menu by Deluxe-Tree.com
שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
שילוב מיסבים

Duplex Bearings

שילוב מיסבים
שילוב של שני מיסבים רדיאליים מכונה זוג מסבי דופלקס (כפול).
עלפי רוב הם מורכבים ממסב כדורי זוויתי (חצי-לחץ) או מיסב גלילים קוני.

שילובים אפשריים

שילובים אפשריים כוללים את הקומבינציות הבאות:

face-to-face - DF(פנים אל פנים) – הטבעות החיצוניות ניצבות זה מול זו .
יכולת נשיאה של עומס רדיאלי ועומס צירי בשני הכיוונים.

back-to-back - DB (גב אל גב)
יכולת נשיאה של עומס רדיאלי ועומס צירי בשני הכיוונים.

DT - שתי החזיתות מופנות לאותו הכיוון.
בשילוב זה נעשה שימוש כאשר קיים עומס צירי רב בכיוון אחד בלבד ויש צורך לכפות עומס שווה על כל אחד מהמיסבים.
שילוב מיסבים
שילוב מיסבים

ניתן להשתמש בסט מיסבים בעלי צירוף קבוע מראש או לחילופין להשתמש במיסבים המותאמים לשילוב אוניברסלי, להלן.

שילוב אוניברסלי:

SU – Single Universal

אוניברסלי בודד ניתן להרכבה בכל קומבינציה אפשרית.

DU – Double Universal

זוג אחד של מיסבים אוניברסליים יכול לשמש בכל אחת מהקומבינציות הבאות: DB, DF, DT
שילוב מיסבים
שילוב מיסבים

ככל שמספר היחידות המשולבות רב יותר, כך גדלה גם הנוקשות והיכולת לנשיאת עומס, אולם המהירות קטנה.


ראה מידע נוסף אודות מיסבים כדוריים זוויתיים:
מיסב כדורי זוויתי בעל שורה אחת
מיסב כדורי זוויתי מדויק, סדרה סטנדרטית
מיסב כדורי זוויתי, מדויק, למהירות אולטרה גבוהה BNR,BER
מיסב כדורי זוויתי, מדויק, למהירות גבוהה BAR, BTR
מיסב כדורי זוויתי, מדויק, BGR
מיסב כדורי זוויתי מדויק, בעל אטימה
מיסבים קרמיים
מיסב כדורי זוויתי, מדויק, תוצרת RHP
מיסבים מדויקים – דרגות דיוק

קטלוגים רלוונטיים להורדה :

שילוב מיסבים - angular contact ball bearing combination
שילוב מיסבים


שילוב מיסבים