שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי ייצור מתקדמים

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

מידע טכני

● סידור מיסבים על הציר ● עומסים ומשך חיי מיסב ● מהירות מותרת
● מידות וסימול ● רמת דיוק ● התאמה ומידת חופש פנימי ● קדם-עומס
● תכנון הציר ובית-המיסב ● גירוז ● חומרי המיסב ● הרכבה וטיפול


להלן קישורים למידע טכני מפורט בנושאים הבאים:

Bearing Arrangements
Basic Considerations
Fixed-End & Free-End
Examples of Arrangements
Fixed-end & Free-end
No Distinction
Vertical arrangements

Loads & Life
Rolling & Rating Fatigue Life
Calculation of Bearing Loads
Equivalent Load
Static Load Ratings & Static Equivalent Loads

Limiting Speed
Grease Properties
Selection of Lubricant
Correction of Limiting Speed

Basic Dimensions & Part Numbering
Boundary Dimensions
Diameter, Width, & Dimensional Series
Bearing Numbers
Formulation of Bearing Numbers

Tolerances & Accuracy
Types & Applicable Tolerance Classes
Dimensional & Running Accuracy
Chamfer Dimension Limits
Tolerances for Tapered Bores
Selection of Accuracy Classes
Fits & Internal Clearances
Load Conditions & Fits
Recommended Fits
Shafts and Inner Rings
Housings and Outer Rings
Bearing Internal Clearances

Preload
Purpose
Position
Constant-Pressure
Position & Constant-Pressure Comparison
Combined Angular Contact Ball Bearings
Thrust Ball Bearings
Spherical Thrust Roller Bearings

Design of Shafts & Housings
Accuracy & Surface Finish
Shoulder & Fillet Dimensions

Lubrication
Purposes
Comparison of Grease and Oil
Grease
Oil

Bearing Materials
Rings & Rolling Elements
Cage Materials

Handling & Care
Precautions
Mounting
Operation Inspection
Causes & Countermeasures for Abnormal Operation
Dismounting